Konfliktløsning er konfrontation

Konfliktløsning mellem leder, medarbejder og teams.

Min indgangsvinkel til konfliktløsning er, at en konflikt er en konfrontation, som endnu ikke er blevet taget på en åben, ansvarlig og ordentlig måde.

Det er ofte svært at se, hvad der kunne have været gjort anderledes, og ved at kigge tilbage, kan der være læring til fremtidige situationer. Det vigtigste er dog at se fremad.

Min funktion i en konfliktløsning er at tage ansvar for selve processen, eller slagets gang, så der bliver en respektfuld, ligeværdig og ansvarlig dialog. Ansvaret for at ville løse konflikten ligger altid hos de involverede.

Som konsulent har jeg løst konflikter i:

  • Teams
  • Projekter
  • Relationer
  • Leder – medarbejder
 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape